De Eigen Verklaring (EV)

De “Eigen Verklaring” is een lijst met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid

Het is strafbaar de eigen verklaring niet naar waarheid in te vullen (volgens artikel 114 van de Wegenverkeerswet). Bovendien kan het niet naar waarheid invullen van je eigen verklaring leiden tot problemen met je verzekering als je bijvoorbeeld bij een aanrijding betrokken raakt. Zelfs als je geen schuld aan hebt aan de aanrijding!

 

Kosten van de eigen verklaring

Heb je zelf een papieren eigen verklaring moeten indienen bij het CBR, dan worden de kosten verrekend (deze zijn verwerkt in de praktijkexamens). In dat geval kun je het geld voor de eigen verklaring aan de rijschool terugvragen. De kosten voor een eigen verklaring zijn € 33,80.

 

Alle vragen met NEE beantwoord op de eigen verklaring

Kun je alle vragen op de eigen verklaring met “nee” beantwoorden, dan kan de rijschool je eigen verklaring via het online reserveringssysteem naar het CBR verzenden. De rijschool verstuurt de eigen verklaring digitaal naar het CBR, dan worden de vragen en de antwoorden (allemaal “ nee”) overgenomen op de oproepkaart voor je rijexamen. In het bijzijn van de examinator zet je je handtekening onder je eigen verklaring.

 

1 of meer vragen met JA beantwoord op de eigen verklaring

Beantwoord je 1 of meer van de vragen met “ja”, dan volg je een ander traject. Je koopt een papieren eigen verklaring bij de gemeente of bij de rijschool. Deze vul je naar waarheid in en je laat je huisarts of behandelend arts een aantekening maken waaruit de ernst van het gemelde gebrek blijkt (niet alle artsen doen dit, en het is ook niet altijd noodzakelijk omdat je door het CBR bij sommige aandoeningen standaard wordt doorverwezen naar een onafhankelijk arts).

Neem de vragen van de eigen verklaring ruim op tijd door. De rijschool zal je in het begin van je rijopleiding een kopie van de eigen verklaring laten invullen. Indien je 1 of meer van de vragen met JA moet beantwoorden, kan er enkele weken of zelfs maanden overheen gaan voordat je rijschool je examenaanvraag kan indienen. Voor het CBR is het ook prettig als je zelf een kort briefje bij de eigen verklaring bijvoegt met wat je precies wel en niet kunt.

Zowel met als zonder geneeskundige verklaring van je behandelend arts, kan het CBR je doorverwijzen naar een door hun aangewezen specialist (bijvoorbeeld een oogarts of een neuroloog). Let op: eventuele kosten die je maakt voor dit consult zijn voor eigen rekening en kun je niet terugvragen bij het CBR. Zelfs na zo’n medisch consult (met een positieve uitslag) word je in principe nog opgeroepen voor een rijtest. Deze rijtest is weliswaar gratis, maar de rijschool zal wel kosten in rekening brengen voor de huur van de lesauto en de tijd van je rijinstructeur/-trice.

Zodra alle medische informatie binnen is, bepaalt het CBR of je geschikt bent om aan het verkeer deel te nemen. Het komt zeer zelden voor dat dit niet het geval is. Heb je een handicap, dan kan het wel voorkomen dat het CBR je alleen in een aangepast voertuig mag rijden.

 

Onderstaande vragen worden gesteld

 1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?
 2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?
  Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?
 3. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?
 4. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?
 5. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?
 6. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?
 7. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?
 8. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?
 9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?
 10. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?
 11. Een Eigen verklaring is ook verkrijgbaar bij de gemeente en het CBR (alleen met Pinpas). Meer informatie over de eigen verklaring kun je vinden op de site van het CBR.

 

Rijden met medicijnen

Kijk voor meer informatie over medicijnen op Rij Veilig met Medicijnen.

 

Examenkaniddaten moeten vanaf 1 november voortaan zelf hun Eigen Verklaring indienen bij het CBR

Rijscholen kunnen de gezondheidsverklaring vanaf dat moment niet meer namens hun leerlingen inleveren bij het CBR. Volgens het CBR komt het nu nog te vaak voor dat de Eigen Verklaring niet juist wordt ingevuld, waardoor veel kandidaten na het rijexamen alsnog een medisch onderzoek moeten ondergaan.

Vorig jaar kwam het tweeduizend keer voor dat een kandidaat na het examen alsnog een medisch onderzoek moest ondergaan, meldt het CBR. De examinator kreeg dan tijdens het examen het vermoeden dat de kandidaat niet voldeed aan de wettelijke eisen van geschiktheid. Het CBR stelt dat dit probleem zich 50 procent minder voordoet als een kandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indient.

Alle vragen ‘nee’
Om te kunnen beoordelen of een bestuurder geestelijk en lichamelijk in staat is om te rijden, stelt het CBR de kandidaat een aantal vragen over de gezondheid via het formulier Eigen Verklaring. In het verleden was het gebruikelijk dat een examenkandidaat zelf een papieren Eigen Verklaring opstuurde. Nadat het CBR akkoord was, kon de opleider een rijexamen voor de leerling reserveren.

Met de komst van het online examenreserveringssysteem TOP internet voor rijscholen veranderde dat voor kandidaten die alle vragen op de gezondheidsverklaring met ‘nee’ konden beantwoorden. Vanwege het gebruiksgemak kon de opleider voor deze kandidaten een digitale gezondheidsverklaring verzenden en meteen een examen reserveren. Deze gezondheidsverklaring werd vervolgens geprint en voor het examen bij de examinator getekend door de kandidaat.

Melding na examen
Deze werkwijze heeft volgens het CBR nog te vaak tot gevolg dat een kandidaat na het examen alsnog een medisch onderzoek moet ondergaan. “Het voorkómen van een ‘melding na examen’ draagt bij aan een ongestoord examentraject. Een geslaagde kandidaat hoeft dan niet te wachten op een medisch onderzoek voordat hij het rijbewijs kan aanvragen bij zijn gemeente. En bij een gezakte kandidaat kan de opleider meteen een herexamen plannen en de vervolglessen hierop afstemmen.”

De boodschap van het CBR aan de examenkandidaten is dus dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheidsgegevens. “Het is dan ook belangrijk dat je zélf je gezondheidsverklaring voor het rijexamen invult. Zo denk je bewust na over de vragen over je gezondheid.” Sinds 2013 is het voor de kandidaten mogelijk zelf een gezondheidsverklaring in te dienen via Mijn CBR. Van de mensen die een gezondheidsverklaring moeten indienen, maakt inmiddels 22 procent gebruik van deze optie.

Flyers voor leerlingen
De rij-opleiders zijn dinsdagochtend via de mail geïnformeerd over dit besluit; de examenkandidaten worden na de zomer op de hoogte gesteld. Dat gebeurt aan de hand van een bericht op de website, via de uitslagemail van het theorie-examen, een animatiefilmpje en via social media. Daarnaast komt er een flyer die de rijscholen aan hun leerlingen kunnen geven.