Waarom een tussentijdse toets?

Hoe ver ben ik in mijn rijopleiding?

Bij je rijopleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met een tussentijdse toets. De tussentijdse toets is een rijtest die verloopt als een echt rijexamen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen.

 

De toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt rijexamen ook getoetst wordt. Je instructeur/-trice rijdt mee. De tussentijdse toets duurt even lang als een echt rijexamen. Voor de auto is dat 55 minuten.

De voordelen

Advies
Na afloop van de tussentijdse toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Op het formulier brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen (auto). Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag!

Wennen
De tussentijdse toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen.

Vrijstelling
Tijdens de tussentijdse toets toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen op het eerstvolgende auto-examen.

Slaagkans
Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans voor het praktijkexamen door een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen!

 

Voor wie

De tussentijdse toets is er voor kandidaten die examen gaan doen in de categorieën B (personenauto). Om in aanmerking te komen voor de tussentijdse toets in categorie B, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen.

 

Wanneer

De rijschool bepaalt samen met jou het tijdstip van de toets. Aan het begin van je rijopleiding heeft de toets natuurlijk nog geen zin. Het CBR adviseert om de toets af te leggen na ongeveer driekwart van de rijopleiding. De reserveringstijd voor een tussentijdse toets in 5 tot 7 weken (afhankelijk van locatie). Overleg bijtijds met je rijinstructeurs/-tices over de reservering van je tussentijdse toets.

 

DigiD machtiging

Voordat de rijschool een tussentijdse toets voor jou kan aanvragen moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een DigiD machtiging!

Wat heb je nodig voor een tussentijdse toets aanvraag bij het CBR?

  • Geldig legitimatie bewijs
  • Examengeld €160,00
  • Geldig theoriecertificaat

 

DE RIJSCHOOL KAN EEN TUSSENTIJDSE TOETS KOSTELOOS ANNULEREN BINNEN 24 UUR NA DE RESERVERING!

 

Meenemen naar tussentijdse toets

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Bevestiging reservering krijg je per e-mail van het CBR (printen, meenemen naar toets en/of praktijkexamen)
  • Zelfreflectieformulier ( printen, invullen, meenemen naar toets en/of praktijkexamen)