Gevaarherkenning TIPS

Wat is gevaarherkenning? Gevaarherkenning is in een onderzoek van het SWOV als volgt omschreven: “Er zijn vele definities van gevaarherkenning in omloop, maar er bestaat geen definitie die door alle experts als de enige juiste wordt gezien. In grote lijnen omvat gevaarherkenning het proces van het tijdig opmerken, herkennen en voorspellen van potentieel gevaarlijke situaties […]

DigiD

Ga jij een rijexamen of tussentijdse toets voor de personenauto doen? Voordat de rijschool de tussentijdse-toets en/of het praktijkexamen voor jou gaat aanvragen moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Dat is verplicht, maar biedt jou en je rijschool wel veel voordelen: je ontvangt meteen een e-mail ter bevestiging […]

De Eigen Verklaring (EV)

De “Eigen Verklaring” is een lijst met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid Het is strafbaar de eigen verklaring niet naar waarheid in te vullen (volgens artikel 114 van de Wegenverkeerswet). Bovendien kan het niet naar waarheid invullen van je eigen verklaring leiden tot problemen met je verzekering als je bijvoorbeeld bij een aanrijding […]

Theorie examen

Eerst je theorie-examen halen! Je kunt zelf bepalen wanneer en waar je het theorie-examen wilt doen. Wachttijd ongeveer 3-4 weken, bij het maken van de reservering moet je direct betalen, via IDEAL, dit kan als je internet bankiert bij ABN AMRO, ING, Fortis, Rabobank en SNS bank. Je hebt een persoonlijke DigiD nodig om op […]

Theorie leren

Bereid je goed voor op het theorie-examen Theorie leren en in één keer sla­gen voor je theorie-examen? Dat wil iedereen, maar slechts de helft van de leerlingen slaagt voor het theorie examen! Veel mensen denken het theorie-​examen ‘wel even te halen’ en zakken hier­door. Een goede instelling is belan­grijk tij­dens de peri­ode dat je je […]