Zelfreflectieformulier CBR

Zelfreflectieformulier vragenlijst invullen Voor de tussentijdse-toets en/of praktijkexamen vult de kandidaat een vragenlijst in, bijvoorbeeld thuis of tijdens de rijlessen. Die lijst geeft hij aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt de antwoorden pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met de kandidaat de antwoorden. Van belang hierbij is dat de […]

CBR Rijprocedure B

De examinator beoordeelt het rijgedrag van de examenkandidaat op basis van deze rijprocedure. De inhoud is gebaseerd op de actuele verkeerswetgeving, op de geldende exameneisen en op het leerdoelendocument, zoals dat is opgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Het gewenste verkeersgedrag van de personenauto examenkandidaat bestaat voor een belangrijk deel uit de juiste […]

Faalangstexamen

De speciale aanpak heeft een gunstige invloed op de ervaren spanning en leidt tot een realistischer prestatie tijdens het rijexamen. Wat is faalangst? En wat maakt het faalangstexamen anders dan het ‘gewone’ rijexamen voor de personenauto?   Wat is faalangst? Voor een praktijkexamen is bijna iedereen zenuwachtig; dat is normaal. De zenuwen hebben meestal een […]

Praktijkexamen

Reserveringstijd praktijkexamen De reserveringstijd tot het eerste praktijkexamen is gemiddeld 10 tot 12 weken, de reserveringstijd voor een herexamen is gemiddeld 5 tot 7 weken. De rijschool kan alleen een praktijkexamen voor je aanvragen als jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Doe dit dus op tijd, direct aan het begin van je rijopleiding. Dat doe je […]

Waarom een tussentijdse toets?

Hoe ver ben ik in mijn rijopleiding? Bij je rijopleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met een tussentijdse toets. De tussentijdse toets is een rijtest die verloopt als een echt rijexamen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen.   De […]